جهت انتخاب فرصت های شغلی هم اکنون وارد شوید.
عنوان آگهی سمت های مورد نیاز
استخدام کارشناس منابع انسانی-پالایشگاه تهران
کارشناس منابع انسانی
بانک اطلاعاتی نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 98
تکنسین/کارمند
کارشناسی/اپراتور
سرپرست/رئیس
مدیر